1.
Berg IT. Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall?. Peripeti [Internet]. 2. december 2019 [henvist 5. december 2021];16(30.7):10-23. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117587