Böhnisch, Siemke, Rikke Gürgens Gjærum, Thomas Rosendal Nielsen, og Erik Exe Christoffersen. “Redaktionelt Forord”. Peripeti 8, no. 16 (december 13, 2011): 5–7. Set juli 20, 2024. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/8239.