Arntzen, Knut Ove. “Opplevelsens Teater Som Forskningsfelt: Et Kritisk-Refleksivt Blikk På Kunstfaglig Forskning - Encyklopedisk Uorden Og Metafor Som Grep for å Etablere Feltet”. Peripeti 16, no. S8 (december 2, 2019): 132–141. Set januar 29, 2023. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117601.