Danbolt, Mathias, og Lene Myong. “* ‘Det Her Skal Alle Da opleve’”. Peripeti 15, no. 29/30 (oktober 1, 2018): 56-71. Set juli 12, 2020. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/109631.