Exe Christoffersen, E., K. Winkelhorn, og I. Krøgholt. “FIX&FOXY’s Poetik, Metode Og Organisering: Interview Med Tue Biering, Oktober 2021 Og Januar 2022”. Peripeti, bd. 19, nr. S11, november 2022, s. 102-15, doi:10.7146/peri.v19iS11.134854.