Berg, I. T., R. Gürgens Gjærum, S. Leirvåg, og R. Tronstad. “En Fremtid for Teatervitenskapen”. Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, december 2019, s. 5-9, https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117602.