Arntzen, K. O. “Opplevelsens Teater Som Forskningsfelt: Et Kritisk-Refleksivt Blikk På Kunstfaglig Forskning - Encyklopedisk Uorden Og Metafor Som Grep for å Etablere Feltet”. Peripeti, bd. 16, nr. S8, december 2019, s. 132-41, doi:10.7146/peri.v16iS8.117601.