Berg, I. T. “Teatervitenskap Etter Vendingen Mot Deltagelse – disiplinære Skillelinjer for Fall?”. Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, december 2019, s. 10-23, https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117587.