Redaktion, P. “Selected Venues for Hotel Pro Formas Performances:”. Peripeti, bd. 14, nr. S6, januar 2017, s. 116-8, doi:10.7146/peri.v14iS6.110678.