Christoffersen, E. E. “Kunsten at Snuble: Om Serendipitet Og benspænd”. Peripeti, bd. 4, nr. S1, januar 2007, s. 15-34, doi:10.7146/peri.v4iS1.110529.