Krøgholt, I. “Jeppe-Maskinen 2012”. Peripeti, bd. 9, nr. 18, januar 2012, s. 129-33, doi:10.7146/peri.v9i18.107364.