[1]
E. Exe Christoffersen, K. Winkelhorn, og I. Krøgholt, “FIX&FOXY’s poetik, metode og organisering: Interview med Tue Biering, oktober 2021 og januar 2022”, Peripeti, bd. 19, nr. S11, s. 102–115, nov. 2022.