[1]
S. Böhnisch, “Å forske på kulturelt omstridt teater i samtiden”, Peripeti, bd. 16, nr. S9, s. 158–165, jul. 2020.