[1]
M. Frandsen, “Den Kollektive Skrivekrop”, Peripeti, bd. 17, nr. 31, s. 232–243, mar. 2020.