[1]
I. T. Berg, R. Gürgens Gjærum, S. Leirvåg, og R. Tronstad, “En fremtid for teatervitenskapen”, Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, s. 5–9, dec. 2019.