[1]
K. O. Arntzen, “Opplevelsens teater som forskningsfelt: Et kritisk-refleksivt blikk på kunstfaglig forskning - encyklopedisk uorden og metafor som grep for å etablere feltet”, Peripeti, bd. 16, nr. S8, s. 132–141, dec. 2019.