[1]
J. Rongved Amundsen, “ Om forholdet mellom teater og ideologikritikk”., Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, s. 44–54, dec. 2019.