[1]
S. Graffer, “Teatervitenskapen og det romlige”, Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, s. 26–43, dec. 2019.