[1]
I. T. Berg, “Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall?”, Peripeti, bd. 16, nr. 30.7, s. 10–23, dec. 2019.