[1]
T. V. Lid, “Fra tekstdramaturgi til musikkdramaturgi: Erfaringer og implikasjoner fra arbeidet med Bertolt Brecht og Hanns Eislers Die Maßnahme”, Peripeti, bd. 5, nr. 10, s. 75–91, jan. 2008.