[1]
E. E. Christoffersen, “9x9x9.: Det Kgl. Teater og Statens Museum for Kunst”, Peripeti, bd. 12, nr. 22, s. 116–119, jan. 2015.