[1]
V. Fossum-Kielland, “Ingen kan gå fri av mørket”, Peripeti, bd. 9, nr. 17, s. 58–65, jan. 2012.