[1]
K. Hustvedt, “Realitet på spill: Iscenesettelse av det reelle i teater og teaterpedagogikk”, Peripeti, bd. 8, nr. 15, s. 41–51, jan. 2011.