Exe Christoffersen, E., Winkelhorn, K. og Krøgholt, I. (2022) “FIX&FOXY’s poetik, metode og organisering: Interview med Tue Biering, oktober 2021 og januar 2022”, Peripeti, 19(S11), s. 102–115. doi: 10.7146/peri.v19iS11.134854.