Vedel, K., Mølle Lindelof, A. og Kuhlmann, A. (2022) “Teater, tid og tendenser”, Peripeti, 19(Saernummer2), s. 10–23. doi: 10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020.