Berg, I. T., Gürgens Gjærum, R., Leirvåg, S. og Tronstad, R. (2019) “En fremtid for teatervitenskapen”, Peripeti, 16(30.7), s. 5–9. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117602 (Set: 5december2021).