Rongved Amundsen, J. (2019) “ Om forholdet mellom teater og ideologikritikk”., Peripeti, 16(30.7), s. 44–54. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117593 (Set: 29november2021).