Berg, I. T. (2019) “Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall?”, Peripeti, 16(30.7), s. 10–23. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117587 (Set: 29november2021).