Lid, T. V. (2008) “Fra tekstdramaturgi til musikkdramaturgi: Erfaringer og implikasjoner fra arbeidet med Bertolt Brecht og Hanns Eislers Die Maßnahme”, Peripeti, 5(10), s. 75–91. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110797 (Set: 20 august 2022).