Redaktion, P. (2017) “Selected venues for Hotel Pro Formas performances:”, Peripeti, 14(S6), s. 116–118. doi: 10.7146/peri.v14iS6.110678.