Lehmann, N. (2021) “Nærværsformer: Mod en konstruktivistisk omgang med performativitet”, Peripeti, 8(S3), s. 91–110. doi: 10.7146/peri.v8iS3.110591.