Gram, N. (2012) “iPod-film som kreativ forskningsmetode: Om at undersøge den æstetiserende iPod-lytning ved hjælp af kreative processer og produkter”, Peripeti, 9(S4), s. 53–65. doi: 10.7146/peri.v9iS4.110575.