Christoffersen, E. E. (2007) “Kunsten at snuble: Om serendipitet og benspænd”, Peripeti, 4(S1), s. 15–34. doi: 10.7146/peri.v4iS1.110529.