Redaktion, P. (2007) “Redaktionelt forord: Serendipitet”, Peripeti, 4(S1), s. 5–7. doi: 10.7146/peri.v4iS1.110527.