Redaktion, P. (2015) β€œEn auditiv vending?”, Peripeti, 12(22), s. 5–8. doi: 10.7146/peri.v12i22.109427.