Stavning Thomsen, B. M. (2012) “Melancholia – verdens dionysiske undergrund”, Peripeti, 9(17), s. 9–20. doi: 10.7146/peri.v9i17.108235.