Hustvedt, K. (2011) “Realitet på spill: Iscenesettelse av det reelle i teater og teaterpedagogikk”, Peripeti, 8(15), s. 41–51. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/108210 (Set: 16januar2022).