Exe Christoffersen, Erik, Kathrine Winkelhorn, og Ida Krøgholt. 2022. “FIX&FOXY’s Poetik, Metode Og Organisering: Interview Med Tue Biering, Oktober 2021 Og Januar 2022”. Peripeti 19 (S11):102-15. https://doi.org/10.7146/peri.v19iS11.134854.