Thiesen, Lene. 2022. “”Hvad Laver En festivalarrangør Om vinteren?””. Peripeti 19 (Saernummer2):110-19. https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134028.