Vedel, Karen, Anja Mølle Lindelof, og Annelis Kuhlmann. 2022. “Teater, Tid Og Tendenser”. Peripeti 19 (Saernummer2):10-23. https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020.