Peripeti. (2022) 2022. “Enquete: Kuratering”. Peripeti 19 (35):13-42. https://doi.org/10.7146/peri.v19i35.130694.