Arntzen, Knut Ove. 2019. “Opplevelsens Teater Som Forskningsfelt: Et Kritisk-Refleksivt Blikk På Kunstfaglig Forskning - Encyklopedisk Uorden Og Metafor Som Grep for å Etablere Feltet”. Peripeti 16 (S8):132-41. https://doi.org/10.7146/peri.v16iS8.117601.