Redaktion, Peripeti. 2017. “Selected Venues for Hotel Pro Formas Performances:”. Peripeti 14 (S6):116-18. https://doi.org/10.7146/peri.v14iS6.110678.