Christoffersen, Erik Exe, og Kathrine Winkelhorn. 2017. “Prologue”. Peripeti 14 (S6):6-9. https://doi.org/10.7146/peri.v14iS6.110655.