Løhmann Stephensen, Jan. 2012. “Kreativitet Og Videnspolitik: Perspektiver På Kreativitetsbegrebets Indtog I Og Relevans for Universitetets Vidensproduktion”. Peripeti 9 (S4):9-27. https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110572.