Christoffersen, Erik Exe. 2007. “Kunsten at Snuble: Om Serendipitet Og benspænd”. Peripeti 4 (S1):15-34. https://doi.org/10.7146/peri.v4iS1.110529.