Christoffersen, Erik Exe. 2015. “9x9x9.: Det Kgl. Teater Og Statens Museum for Kunst”. Peripeti 12 (22):116-19. https://doi.org/10.7146/peri.v12i22.109440.