Redaktion, Peripeti. 2015. “En Auditiv Vending?”. Peripeti 12 (22):5-8. https://doi.org/10.7146/peri.v12i22.109427.