Heed, Sven Åke. 2006. “Komiska Inslag I Ibsens Samtidsdramer: Den Postmoderne Ibsen”. Peripeti 3 (5):19-28. https://doi.org/10.7146/peri.v3i5.107531.