Hansen, L. (2011). Kreativ scenekunstpolitik. Peripeti, 8(16), 43-53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/8246